ჩვენ ვეხმარებით ოჯახებს და მეგობრებს პატივი მიაგონ თავიანთ საყვარელ ადამიანს

დაგვიკავშირდით 24/7

სასაფლაო დამკრძალავი ბიურო

რას მოიცავს სარიტუალო მომსახურება

რამდენიმე ტერმინის განმარტება

სარიტუალო საქმიანობა

– არის ყველა სახის მომსახურება დაკავშირებული ადამიანის ნეშტის დაკრძალვასთან, დაკრძალვამდე ითვალისწინებს გარდაცვლილის გაპატიოსნებას და გარდაცვლილის ხსოვნის უკვდავსაყოფად სარიტუალო, საწარმოო, სანიტარიულ მომსახურებასთან;

დაკრძალვა

– არის გარდაცვლილის ნეშტის მიწას მიბარების ცერემონია, რომელიც ხორციელდება რელიგიური წესების, ადათებისა და წესჩვეულებების შესაბამისად. დაკრძალვა ხორციელდება სანიტარიული ნორმების დაცვით და აღნიშნულს მოიცავს სარიტუალო მომსახურება

მეორეული დაკრძალვა

– გარდაცვლილის მიწას მიბარების ცერემონია, როდესაც ნეშტი იკრძალება ადრე არსებულ სასაფლაოზე წინამდებარე წესით დადგენილი ნორმების შესაბამისად;

გადასვენება

– არის გარდაცვლილის ნეშტის მიწას მიბარების ცერემონია, როდესაც ხდება გარდაცვლილის ნეშტის ამოსვენება სამარიდან და იმავე სასაფლაოს სხვა სამარეში ან სხვა სასაფლაოზე დაკრძალვა;

„სარიტუალო სახლი“ გთავაზობთ სამგლოვიარო ცერემონიის ორგანიზებას, სარიტუალო მომსახურების სრული კომპლექსით;